fbpx

Badania naukowe

Misja Juweny nie ogranicza się do zabiegów, które wykonujemy na co dzień. Mamy ambitne cele i śmiałą wizję rozwoju naszej marki, dlatego nieustannie doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności – m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych, których rezultaty pomagają nam – i innym lekarzom – podnosić skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów.

BADANIA NAUKOWE W JUWENIE:

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania SuneKOS®200 w leczeniu objawów fotostarzenia skóry twarzy na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego SuneKOS®200.

Status badania: Badanie zakończone

Doniesienie naukowe na temat badania

Autor

Pawełczyk-Pala K., Kaczyński K.

 

Tytuł

Wyniki końcowe badania obserwacyjnego oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo opatentowanego klastra niesieciowanego kwasu hialuronowego z aminokwasami w terapii fotostarzenia twarzy.

 

Cele

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa klastra niesieciowanego kwasu hialuronowego z aminokwasami w warunkach normalnego zastosowania klinicznego.

 

Materiały i metody

Było to 2-ośrodkowe, otwarte badanie obserwacyjne. Celem pierwszorzędowym badania była ocena skuteczności badanego produktu w leczeniu objawów fotostarzenia mierzona poprawą jakości skóry twarzy za pomocą 5-stopniowej skali oceny WSRS.

Cele drugorzędne obejmowały ocenę satysfakcji pacjenta za pomocą skali GAIS, subiektywną ocenę gojenia, ocenę poziomu zadowolenia pacjenta z efektów leczenia oraz ocenę profilu bezpieczeństwa. Przeprowadzono średnio co 2 tygodnie 3 zabiegi u 20 kobiet w wieku> 18 lat z objawami fotostarzenia a następnie pacjentki odbyły wizyty kontrolne, 4 i 8 tygodni po ostatnim leczeniu.

 

Wyniki

Pierwsze efekty terapii widoczne były już po 12,7 dniach od pierwszego zabiegu. Redukcja głębokości zmarszczek w skali WSRS: głębokość zmarszczek zmniejszyła się o 49,8%, jak zmierzono 4 tygodnie po ostatnim zabiegu i 53,1% po 8 tygodniach. Ocena gojenia: Średnia ocena gojenia wynosiła +2,4 po trzecim zabiegu. Ocena zadowolenia pacjenta: Średnia ocena zadowolenia pacjenta z wyników leczenia, mierzona 8 tygodni po trzecim zabiegu, wynosiła 3,85 w skali GAIS. 77% pacjentów poleca tę procedurę innym pacjentom (zaznaczając w kwestionariuszu TAK i zdecydowanie TAK), a średni poziom rekomendacji leczenia mierzony po trzeciej procedurze wynosił 2,15 (n = 13). Nie zaobserwowano istotnych działań niepożądanych.

 

Wnioski

Na podstawie obserwacji 20 pacjentów autorzy badania potwierdzają, że produkt skutecznie leczy objawy fotostarzenia się skóry i ma korzystny profil bezpieczeństwa. Autorzy podkreślają, że w okolicy oka – będącej zwykle wyzwaniem terapeutycznym – uzyskali redukcję cieni pod oczami, nawilżenie i poprawę elastyczności skóry tej okolicy.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer 32 787 71 71

lub wypełnij poniższy formularz

    Zapoznałam(-em) się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w gabinetach Juwena