fbpx

Informacja na temat realizacji projektu

JUWENA Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Utrzymanie miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie oferty o nowe usługi z zakresu medycyny estetycznej”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

 

  • całkowita wartość projektu wynosi: 1 030 630,50 zł
  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 930 600,00 zł,
  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 791 010,00 zł.

 

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby Wnioskodawcy, jakie pojawiły się w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Projekt będzie polegał na realizacji szeregu działań, wśród których wskazać należy:

 

  • zakup innowacyjnych urządzeń, dzięki którym możliwe będzie poszerzenie oferty usług,
  • zakup urządzeń mających wpływ na poprawę BHP w przedsiębiorstwie, w tym także urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w związku z COVID-19,
  • zakup urządzeń umożliwiających realizację usług w sposób zdalny.

 

Realizacja wskazanych powyżej działań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest utrzymanie miejsc pracy w firmie oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych urządzeń i poszerzenie zakresu oferowanych usług.