fbpx

Wideodermatoskopia

Czerniak skóry należy do tych nowotworów, które rozwijają się w ukryciu. Jednak regularne poddawanie się profilaktycznym badaniom wideodermatoskopowym pozwala wykrywać chorobę zanim się rozwinie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Obszar: całe ciało

Czas zabiegu: 30 min

Częstotliwość: 1-2/rok

Cena: od 190 zł

Wideodermatoskopia jest metodą nieinwazyjnej (bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego) diagnostyki, służącej m.in. do wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego. Ma ona na celu odróżnienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych, a w przypadku stwierdzenia zmian barwnikowych wczesne wykrycie ewentualnej złośliwej transformacji.

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Polega na uwidocznieniu badanego fragmentu skóry na ekranie komputera i zapisaniu tego obrazu w formie elektronicznej. Ma to szczególne znaczenie w badaniu osób, które mają dużo znamion barwnikowych. Podczas badań kontrolnych przeprowadzanych jeden raz w roku istnieje możliwość porównania wyglądu każdego znamienia do jego wyglądu w poprzednich latach. Jeśli znamię się powiększa lub zmienia, podejmuje się czasami decyzje o jego profilaktycznym usunięciu.

 

Badanie trwa zwykle kilkanaście minut. Jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Lekarz przykłada do badanego miejsca część urządzenia – kamerę, za pomocą której jest przekazywany obraz zmiany do komputera. Tam następuje badanie i analiza zmiany.

 

Przed badaniem powinno zgłosić się lekarzowi wykonującemu badanie informacje dotyczące czasu trwania zmiany skórnej, szybkości jej powiększania się, początkową barwę (czerwona, brunatna), bolesność samoistną lub przy ucisku. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ BADANIE?

Wideodermatoskopia daje szansę na to, że mały, rozwijający się czerniak zostanie wcześnie wykryty. Zawsze mogą pojawić się na skórze zmiany, które nie spełniają w dermatoskopii wszystkich kryteriów czerniaka, ale z powodu niektórych cech charakterystycznych dla czerniaka budzą niepokój. Takie znamiona zawsze profilaktycznie się usuwa. Zabieg usunięcia może być przeprowadzony w naszych gabinetach.

KTO POWINIEN PODDAĆ SIĘ BADANIU?

Badaniu dermatoskopowemu powinny się poddawać regularnie (1-2 razy w roku) osoby z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka skóry:

 

 • osoby o jasnej karnacji – jasne skóra, włosy, oczy, mające liczne piegi i bardzo trudno opalające się, ze skłonnością do oparzeń słonecznych,
 • osoby z licznymi znamionami barwnikowymi o różnych kształtach, rozmiarach, zabarwieniu,
 • osoby, w których rodzinie wystąpiło zachorowanie na czerniaka skóry,
 • osoby często poddające się naświetlaniom słonecznym( także w solariach), nie stosujące kremów z filtrami słonecznymi , mające w przeszłości oparzenia słoneczne.

 

Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Nie stwierdzono żadnych powikłań związanych z przeprowadzaniem badania. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

BADANIA GENETYCZNE

Czerniak jest  rakiem złośliwym powstającym z melanocytów skóry. Rocznie obserwuje się około 59,000 przypadków zachorowań w USA a ilość ta cały czas wzrasta. W Polsce liczba ta sięga około 1500 co stawia czerniaka na 16 miejscu wśród wszystkich nowotworów złośliwych w naszym kraju. Około 10% wszystkich przypadków czerniaka jest dziedzicznych. Obserwuje się także silne powiązanie z rozwojem raka trzustki w rodzinach, gdzie występuje czerniak.

 

Test wykrywa wszystkie mutacje w obrębie genu p16

 

Czynnikami ryzyka zachorowania na czerniaka złośliwego są:

 

 • długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe (np. w solarium), oparzenia słoneczne w dzieciństwie, wrodzone znamiona
 • bardzo duża liczba znamion barwnikowych, znamiona w miejscach drażnienia
 • kolor skóry, włosów, oczu (rasa biała; jasna karnacja; rude lub blond włosy; niebieskie tęczówki; liczne piegi – określone fototypy skóry )
 • skóra pergaminowa
 • czynniki genetyczne: czerniak lub rak trzuski występujący w rodzinie lub wcześniejsze zachorowanie u tego samego pacjenta
 • spokrewnieni posiadają mutację w genie p16. Mutacja w genie p16 odpowiedzialna za dziedziczą formę czerniaka jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to że osoba posiadająca taką mutację będzie przekazywała ją swojemu potomstwu z prawdopodobieństwem 50%. W większości przypadków mutacja jest dziedziczona po rodzicu. Wiedza na ten temat jest istotna dla dalszych członków rodziny, którzy również mogą ją posiadać.

 

Test wykrywa wszystkie mutacje skorelowane z genetyczną predyspozycją do czerniaka w obrębie genu CDKN2A, kodującego białko p16.

 

Test polega na jego sekwencjonowaniu, a następnie analizie miejsc podlegających zmianom. Poprzez analizę mutacji punktowych możliwa jest szybka i jednoznaczna diagnostyka genetyczna predyspozycji do czerniaka.Wykonanie testu umożliwia jednoczesne wykrycie mutacji genetycznych skorelowanych z występowaniem raka trzuski.

 

Badanie uzupełnia profilaktykę czerniaka i jest zawsze konsultowane z lekarzem dermatologiem.

Umów się na zabieg!

Zarezerwuj termin dzwoniąc pod numer 32 787 71 71

lub wypełnij poniższy formularz

  Zapoznałam(-em) się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w gabinetach Juwena